Spoločnosť KPMG podporila Hravé listy

Spoločnosť KPMG sa rozhodla podporiť projekt Hravé listy a zaokrúhlili príspevkom 374€ vyzbieranú sumu na 2000€.

Veľmi pekne ďakujeme!