Úvod

Predstavujeme Hravé listy

Vedeli ste, že každý 15. žiak navštevuje špeciálnu základnú školu alebo špeciálnu triedu?

Deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a mentálnym postihnutím vidia svet inak, ako zdraví ľudia. Naše občianske združenie sa im snaží pomáhať rôznymi projektami – jedeným z nich je práve projekt Hravé listy. Hravé listy sú pracovné listy zamerané na abecedu, písmená, farby, matematiku, hodiny, precvičovanie si slovnej zásoby a ďalšie zručnosti či vedomosti.

Milí naši priatelia,

Všetkým Vám posielame velikánske ĎAKUJEM.

Ďakujeme za nás, ktorí pripravujeme Hravé listy a ďakujeme za všetkých, ktorým budú tieto listy bezplatne pomáhať pri vzdelávaní. Hravé listy pomôžu deťom „skrotiť“ neposlušné písmenká, číslice, farby, pomôžu im zapamätať si hodiny, rozšíriť si slovnú zásobu či popracovať na ďalších zručnostiach.

Kampaň na platforme StartLab sa úspešne ukončila. Cieľová suma sa nám podarila naplniť na 181%! Je úžasné vedieť, že ľahostajnosť nevyhrá nad záujmom pomôcť, že ľudí s veľkým srdcom je medzi nami veľa.
Len vďaka Vám môžeme pracovať na našom novom projekte pre deti, ktoré aj napriek svojmu hendikepu, sa chcú učiť a spoznávať nové veci. Ich cesta k vedomostiam je trochu kľukatejšia, ako cesta iných detí. Preto potrebujú čo najviac podnetov, najlepšie hravých, zábavných, aby bolo naplnené to Komenského „Škola hrou“.