Kontakt

Hravé listy je projekt Pinf Hry o.z.

Organizácia: Pinf Hry o.z.
Sídlo: Sobotište 393, 90605 Sobotište
IČO: 50369776

IBAN: SK62 8330 0000 0029 0210 7930

Zastúpená: Elena Vráblová, predseda

E-mail: zdruzenie@pinfhry.sk 

Informácie o ochrane osobných údajov