Dali sme to na 181%!

Update #1, 19.11.2018

Milí naši priatelia,

Všetkým Vám posielame velikánske ĎAKUJEM.

Ďakujeme za nás, ktorí pripravujeme Hravé listy a ďakujeme za všetkých, ktorým budú tieto listy bezplatne pomáhať pri vzdelávaní. Hravé listy pomôžu deťom „skrotiť“ neposlušné písmenká, číslice, farby, pomôžu im zapamätať si hodiny, rozšíriť si slovnú zásobu či popracovať na ďalších zručnostiach.

Dnes sa úspešne ukončila na platforme StartLab naša kampaň Hravé listy. Cieľová suma sa nám podarila naplniť na 181%! Je úžasné vedieť, že ľahostajnosť nevyhrá nad záujmom pomôcť, že ľudí s veľkým srdcom je medzi nami veľa. Len vďaka Vám môžeme začať pracovať na našom novom projekte pre deti, ktoré aj napriek svojmu hendikepu, sa chcú učiť a spoznávať nové veci. Ich cesta k vedomostiam je trochu kľukatejšia, ako cesta iných detí. Preto potrebujú čo najviac podnetov, najlepšie hravých, zábavných, aby bolo naplnené to Komenského „Škola hrou“.


Dnes sme vystrelili pomyselné šampanské na oslavu, ale zajtra sa už vrháme do práce, aby zo zasiateho semienka čo najskôr vyrástol veľký, košatý strom, ktorého Hravé listy rozfúkame všade tam, kde môžu priniesť radosť, zábavu, ale hlavne čo najviac podnetov na hravé vzdelávanie detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Ďakujeme.